Case 6

Berden Mode & Wonen
Warenhuis in Heerlen

Project AlleKabels.nl

DMS Brandbeveiliging heeft opdracht gekregen een toetsing brandveiligheid uit te voeren. Voor het inrichten van een La Place restaurant op de vierde verdieping van het warenhuis Berden in Heerlen en voor het verbouwen en uitbreiden van het bestaande Ambiance restaurant met een buitenlounge en buitenterras. Aan de hand hiervan heeft DMS Brandbeveiliging aangegeven waar de brandveiligheid al dan niet voldoet aan de geldende regelgeving.

Het rapport is gebruikt om de omgevingsvergunning aan te vragen.

Er is gekozen voor een masterplan ten behoeve van de gehele vierde verdieping, de gebruikers maken gebruik van gemeenschappelijke vluchtwegen.

Na de toetsing van de vierde verdieping hebben wij in opdracht van de directie van Berden het traject begeleid om te komen tot een plan van aanpak voor de toekomstige brandmeld- ontruimingsinstallatie. Hiervoor hebben wij het Programma van Eisen Brandmeld- ontruimingsinstallatie opgesteld en besproken met het bevoegd gezag in deze bouw en woningtoezicht.

DMS Brandbeveiliging wordt continue ingeschakeld als vraagbaak tijdens de uitvoering van diverse werkzaamheden in het te verbouwen gedeelte van het gebouw.

< Terug