Case 3

B&R Premium Logistics

Project AlleKabels.nl

Voor een heel groot warehouse waar diverse goederen tijdelijk worden opgeslagen is brandcompartimenten van groot belang. Het gaat er dan om dat iedere ‘lading’ zijn eigen eisen kent. Ook de inwerking van diverse stoffen op elkaar dienen in kaart gebracht te worden. Omdat het om tijdelijke opslag gaat, dient het plan regelmatig aangepast te worden.

De methodiek beheersbaarheid van brand volgens de NEN 6060 is hiervoor gebruikt in combinatie met een brandveiligheidsplan. De integrale benadering van brandveiligheid (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch)

DMS Brandbeveiliging is de deskundige partner die ondersteund bij het maken van plannen in het kader van brandcompartimenten. In dit specifieke geval ging het om een uitbreiding van de activiteiten van BNR, waarbij wij geholpen hebben om aan de regels op het gebied van brandveiligheid te voldoen.

< Terug